Skip to main content

Kasteel van Loppem

Piëta
Anoniem
Glasraam

Dit vermoedelijk aan een Brussels schilder toe te schrijven kunstwerk is opgebouwd uit drie panelen in kleurloos en gekleurd glas, aangebracht in grisaille en zilvergeel. Deze ongewone verticale uitbeelding van De Bewening stelt Maria voor die haar afgestorven Zoon ondersteunt en hierbij vergezeld wordt door Johannes. Dit glasraamfragment kan voorlopig en onder voorbehoud in verband gebracht worden met een leerling van Rogier van der Weyden.

Kasteel van Loppem

Dit is het enige Belgische kasteel waarvan zowel de buiten- als binnenkant nog steeds in zijn oorspronkelijke staat verkeert. Baron Charles van Caloen liet het tussen 1859 en 1862 optrekken en gaf de toen zeer populaire neogotiek een Vlaams tintje. Het kasteel van Loppem speelde een belangrijke rol in onze vaderlandse geschiedenis. In 1918 bevond zich hier het hoofdkwartier van het Belgisch leger. Zelfs Koning Albert I en Koningin Elisabeth verbleven er. Je kunt er niet alleen binnen een kijkje nemen, maar ook kuieren in het Engelse landschapspark of verdwalen in de negentiende-eeuwse groene doolhof, aangelegd voor de adellijke kroost.

Steenbrugsestraat
Zedelgem
Dinsdag tot zaterdag van 14.00u tot 18.00u. Afwijkende uren in de paas- en herfstvakantie