Skip to main content

Sint-Bavokerk

Laatste avondmaal
Jan Erasmus Quellinus
Vlaamse Meesters in Situ Oud-Turnhout Sint-Bavokerk

Jan Erasmus Quellinus zet het classicisme van zijn vader verder met een aan Paolo Veronese ontleende grootsheid.

Sint-Bavokerk

De overwegend gotische en classicistische kerk is van een ongekunstelde eenvoud en opgedragen aan Sint-Bavo, de patroonheilige van de valkeniers.

Kerkstraat 100
Oud-Turnhout
Open van 8.30u tot 17u.