Skip to main content

Sint-Columbakerk

Retabel van de Heilige Columba
Anoniem
Vlaamse Meesters in Situ Deerlijk Sint-Columbakerk

Het pronkstuk is een merkwaardig en historisch waardevol retabel dat het leven en de marteldood van de Heilige Columba weergeeft. Dit zestiende-eeuwse houten gepolychromeerd retabel stond oorspronkelijk in de Sint-Colombakapel, een bedevaartsoord dat aan de kerk was gebouwd, en verhuisde naar de kerk toen de kapel werd afgebroken. Tussen 1982 en 1988 restaureerde het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium te Brussel het retabel.

Sint-Columbakerk

De eenvoudige driebeukige hallenkerk met achthoekige spitse vieringtoren raakte tijdens beide wereldoorlogen beschadigd, maar is telkens hersteld. De oorspronkelijke romaanse kerk transformeerde tijdens de late gotiek. Aan het einde van de achttiende eeuw gebeurden er nogmaals verbouwingen, naar classicistische smaak. Enkel de vieringtoren, de zuidelijke dwarsbeuk en een gedeelte van het koor van de romaanse kerk bleven bewaard.

Kerkplein 14
Deerlijk