Skip to main content

Sint-Maartenskerk

Triptiek van de Heilige Geest
Bernard de Rijckere
Vlaamse Meesters in Situ Sint Maartenskerk Kortrijk

In de winter- of St.-Annakapel is het pronkstuk te zien: de Triptiek van de Heilige Geest van Bernard de Rijckere uit 1587. Dit Pinkstertafereel toont de doop van Jezus en de schepping van Adam. Het centrale tafereel verbeeldt De Neerdaling van de Heilige Geest over de Apostelen.  Maria, met samengevouwen handen en een open boek op haar knieën, is het middelpunt van de symmetrische compositie.

Sint-Maartenskerk

De huidige kerk, gebouwd tussen 1390 en 1466, nadat de eerste gotische Sint-Martinuskerk was verwoest, is een hallenkerk met drie beuken. De toren van drieëntachtig meter in Brabantse gotiek is een blikvanger: in de houten spits hangt een beiaard van negenenveertig klokken, gerestaureerd in 1974.

Sint-Maartenskerkstraat
Kortrijk
Open op weekdagen van 7.30 - 18u, zaterdag en zondag van 10 - 18u (van 1 oktober tot 31 maart tot 17 u)