Skip to main content

Sint-Pauluskerk

Disputa van het Heilig Sacrament
Peter Paul Rubens
Antwerp Rubens

In een imposant decor zijn kerkvorsten en monniken in gesprek rond een altaar waarop een monstrans staat. De monstrans bevat het Heilig Sacrament. Op de achtergrond opent de hemel zich en in verblindend licht verschijnen God en de Heilige Geest. Op de voorgrond twisten godgeleerden en kerkvaders met de vinger op de bijbel over het al dan niet aanwezig zijn van Christus in de Eucharistie.

Sint-Pauluskerk

Het schitterende interieur bevat meer dan vijftig schilderijen van beroemde Antwerpse meesters (Rubens, Van Dyck en Jordaens), meer dan tweehonderd beeldhouwwerken, prachtige barokaltaren en gebeeldhouwd kerkmeubilair dat tot het mooiste in de wereld behoort. Het orgel dateert van de zeventiende eeuw, maar werd herhaaldelijk gerestaureerd en uitgebreid. Een blikvanger is een indrukwekkende achttiende-eeuwse calvarie met meer dan zestig levensgrote figuren.

Sint-Paulusstraat 22
Antwerpen
14 uur - 17 uur