Skip to main content

STAM

Het laatste Avondmaal
Anoniem
Abdijrefter

Het Laatste Avondmaal is 10 meter breed en spreidt zich uit over de volledige breedte van de zaal, die oorspronkelijk functioneerde als de refter van de Bijlokeabdij. De functie van de ruimte waarin de muurschilderingen zich bevinden maakt de keuze van het thema duidelijk. Op de oostwand van de zaal ziet de bezoeker twee composities: boven de deur een Laatste Avondmaal en daarboven de Zegening van Maria. Aan de overkant bevinden zich afbeeldingen van de heilige Christoffel, de patroon van reizigers en schippers, en van Johannes de Doper, patroonheilige van Gent.

STAM

Het stadsmuseum STAM is gevestigd op de Bijlokesite, een plek met een lange en rijke voorgeschiedenis die trouwens nauw verweven is met het verhaal van Gent. De mooiste ruimte in het abdijgebouw is de refter, een grote gotische ruimte met originele muurschilderingen uit de 14de eeuw. Zeven spitsbogen dragen een houten tongewelf, dat een ruimte van 31 bij 10 m overspant. Zoals in de middeleeuwen gebruikelijk was, werden de muren afgewerkt met kalk-, pleister- en verflagen.

Godshuizenlaan
Gent
Weekdagen: 9 – 17 uur weekends, feestdagen, schoolvakanties: 10 – 18 uur gesloten op woensdag (behalve tijdens de eindejaarsweek) gesloten op 24, 25, 31 december en 1 januari