Skip to main content

De middeleeuwse toparchitectuur van de bijlokeabdij

Lezing Vlaamse Meesters in Situ STAM
Vlaamse Meesters in Situ STAM

Prijs: 5 euro (excl. museumbezoek)

De monumentale refter van de Bijlokeabdij maakt deel uit van de zuidvleugel en behoort tot de centrale gebouwen van de vroegere monialenabdij. Sinds de 19de eeuw worden zowel de oostelijke als de zuidelijke kloostervleugels geroemd als topvoorbeelden van Vlaamse baksteenarchitectuur.

Marie Christine Laleman (°1952) studeerde kunstgeschiedenis en oudheidkunde aan de Universiteit Gent, specialiseerde zich in middeleeuwse archeologie, was van juli 1973 tot juni 2017 werkzaam bij de Stad Gent, in diverse functies van wetenschappelijk medewerker tot directeur van De Zwarte Doos (Stadsarcheologie en Stadsarchief Gent), werkte mee aan de oprichting en de uitbouw van Stadsarcheologie Gent, verzorgt publicaties, voordrachten, gastcolleges aan diverse universiteiten en socioculturele toepassingen rond stadsgeschiedenis van Gent, middeleeuwse archeologie, stadsarcheologie en bouwarcheologie.