Skip to main content

Sint-Martinuskerk

De liefdadigheid van Sint-Martinus
Antoon van Dyck
Sint-Martinuskerk Zaventem

Martinus van Tours, die leefde in de vierde eeuw en bisschop werd, was onder meer in Frankrijk en België een bijzonder populaire heilige. Volgens de legende deelde hij op een koude winterdag zijn mantel met een bedelaar. Dat tafereel bracht de twintiger Antoon van Dyck hier in beeld toen hij nauw met Rubens samenwerkte. Diens invloed is goed zichtbaar. Misschien was de opdracht zelfs eerst voor Rubens bestemd en raakte hij in tijdnood. In elk geval, Van Dyck maakte het werk voor de kerk en hield daarbij rekening met de lichtinval (van rechts).

Sint-Martinuskerk

Aan de onderbouw van de toren zie je nog dat dit oorspronkelijk een romaanse kerk was (ca. 1100). De huidige gotische kerk in kalkzandsteen dateert vooral uit de jaren 1500 en 1600, en werd in de negentiende eeuw vergroot. Recent zijn haar interieur en exterieur gerestaureerd.

Kerkplein
Zaventem
Maandag t/m vrijdag 08:00 - 18:00
Zaterdag & zondag 08:00-18:00
Deel van deze route: