Skip to main content

Sint-Petrus en Pauluskerk

Kopie naar Bladelintriptiek
Jan Ricx
Vlaamse Meesters in Situ Middelburg

Pieter Bladelin behoorde in zijn vijftiende eeuw tot de maatschappelijke top en woonde in Brugge. Hier knielt hij op het middenpaneel van een drieluik dat hijzelf in 1460 bestelde voor deze kerk, bij topschilder Rogier van der Weyden. Het thema is de menswording en de aanbidding van het Jezuskind. Het origineel hangt in Berlijn. Dit is een kopie uit 1630-1631 van de hand van de Brugse schilder Jan Ricx. Hij maakte ze voor het hoofdaltaar van de kerk, in opdracht van het kerkbestuur.

Sint-Petrus en Pauluskerk

Deze gotische kerk (met kerkhof) is gebouwd op initiatief van Pieter Bladelin, een topambtenaar van de Bourgondische hertogen. Vlakbij stond zijn kasteel en zijn praalgraf bevindt zich in de kerk. Hij was het die vanaf de jaren 1450 Middelburg uitbouwde tot een heuse stad. Eind 19de eeuw werd de kerk neogotisch gerestaureerd en uitgebreid. Ze bezit een zeer boeiende kerkschat.

Middelburgse Kerkstraat
Middelburg
Dinsdag t/m vrijdag: 11.00 - 17.00
Zaterdag en zondag: 11.00 - 17.00
Maandag gesloten
Deel van deze route: