Skip to main content

Sint-Pieterskerk

De verzoening van Jakob en Esau
Pieter van Lint
Vlaamse Meesters in Situ Turnhout Sint-Pieterskerk

De Antwerpse barokschilder Pieter van Lint verbleef jaren in Italië. Onder meer Caravaggio inspireerde hem. Dit tafereel stelt een aandoenlijke episode uit het Oude Testament voor, uit het leven van Jakob: hij verzoent zich met zijn oudere broer Esau, die hij bedrogen heeft. Dat gebeurt in het bijzijn van familieleden.

Sint-Pieterskerk

De monumentale Sint-Pieterskerk is een ongemeen rijke kerk met een bouwgeschiedenis die rond 1300 begint en die meer dan vier eeuwen overspant. Opmerkelijk is het barokke meubilair, onder meer van Walter Pompe. De Van den Gheyn-beiaard telt 52 klokken.

Grote Markt
Turnhout
dinsdag t/m vrijdag 9:30 - 17:00
zaterdag 9:30 - 17:00 zondag 12:30 - 17:00
feestdagen 12:30-17:00

Met uitzondering van erediensten, concerten of andere activiteiten die in de kerk worden georganiseerd.